Clódóirí CL Print 091 506597 or 091 556493
Email: info@clprint.ie
   Barr an Leathnaigh
Eastát Tionsclaíochta, Casla, Co. na Gaillmhe, H91 T274  Tel: 091 506597 Cearnóg Nua, Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe, H91 V564 Tel: 091 556493

                             Clóbhualadh Ginearálta

Déanann muid priontáil dhigiteach agus liteagrafach. Mar shampla: Stáiseanóireacht agus Leabhair NCR (Sonraisc/Admhálacha, &rl.) Bróisiúir • Bileoga Póstaeir • Biachláir • Cártaí Cuimhneacháin • Fillteáin le haghaidh Taispeáintais Leabhair agus Leabhráin • Tuarascálacha Bliantúla • Féilirí Preabsheastáin & Seastáin Níos Mó Arís • Comharthaí Alúmanam/Corriboard Graificí Fuinneoige/Feithicle • Comharthaí Sráide

Printeáil Earraí Ollmhóra

Tá muid in ann rudaí fíor-mhór a phriontáil - suas go 1.3m ar leithead (breis agus 4 throigh) agus chomh fada le leoraí. Má bhíonn tú ag iarradh dul i bhfeidhm go mór ar chustaiméirí, is féidir linn comharthaí agus póstaeirí a phriontáil atá feiliúnach le haghaidh fuinneoga, seastáin don taobh istigh agus don taobh amuigh, póstaeir fógraíochta, preabsheastáin beag agus mór, gearrthéarmach agus fadtéarmach. Is féidir linn veain beag nó lorraí mór a chlúdach le Sínscríobhnóireacht Feithicle a bheadh le feiceáil fud fad na tíre. Is féidir linn na grianghraif is deise leat a chur ar chanbhás fiú.

Dearadh Grafaicí

Tá dearthóirí grafaice againn le taithí fada. Tá siad ar fad gairmiúil agus cúntach agus agus tá seirbhís as Gaeilge ar fáil i gCasla. Leanann siad treoracha chustaiméirí nó molann siad bealaí le rudaí a dhéanamh dóibh siúd nach bhfuil tuiscint mhaith acu. Spreagann siad custaiméirí lena riachtanais agus a gcuid smaointe a phlé leo chun go bhfaighidh siad torthaí a oireann iad. Cothaítear caidreamh maith mar sin, agus is minic a bhíonn siad ag obair go dlúth le custaiméirí ar thograí éagsúla.

Praghsáil

Tá bogearra saincheaptha suas chun dáta againn le luachan a chur ar fáil. Tá muid in ann, dá bhrí sin, iarrataisí ar luachan a fhreagairt go sciobtha. Faigheann an chuid is mó custaiméirí freagra ar an bpoinnte mar go mbíonn fáil ar an duine is inniúla atá in ann déileáil leis an ábhar. Is é polasaí an cuideachta, nuair a thugtar dáta seachadta do chustaiméir go mbeadh sé cruinn. Sa gcás nach féidir an sprioc sin a bhaint amach de bharr fáth nach bhfuil smacht againn air, insíonn muid don chustaiméir ar an bpoinnte agus déanann muid réiteach difriúil. Ní dhéanann muid geallúintí bréagacha dár  gcustaiméirí. Nuair is gá agus is féidir, cuireann muid seirbhís ar fáil in imeacht sciobtha ama.

Teagmháil

Clódóirí CL Print 091 506597 or 091 556493   

                             Clóbhualadh Ginearálta

Déanann muid priontáil dhigiteach agus liteagrafach. Mar shampla: Stáiseanóireacht agus Leabhair NCR (Sonraisc/Admhálacha, &rl.) Bróisiúir • Bileoga Póstaeir • Biachláir • Cártaí Cuimhneacháin • Fillteáin le haghaidh Taispeáintais Leabhair agus Leabhráin • Tuarascálacha Bliantúla • Féilirí Preabsheastáin & Seastáin Níos Mó Arís • Comharthaí Alúmanam/Corriboard Graificí Fuinneoige/Feithicle • Comharthaí Sráide

Printeáil Earraí Ollmhóra

Tá muid in ann rudaí fíor-mhór a phriontáil - suas go 1.3m ar leithead (breis agus 4 throigh) agus chomh fada le leoraí. Má bhíonn tú ag iarradh dul i bhfeidhm go mór ar chustaiméirí, is féidir linn comharthaí agus póstaeirí a phriontáil atá feiliúnach le haghaidh fuinneoga, seastáin don taobh istigh agus don taobh amuigh, póstaeir fógraíochta, preabsheastáin beag agus mór, gearrthéarmach agus fadtéarmach. Is féidir linn veain beag nó lorraí mór a chlúdach le Sínscríobhnóireacht Feithicle a bheadh le feiceáil fud fad na tíre. Is féidir linn na grianghraif is deise leat a chur ar chanbhás fiú.
Products Contact About Us